VERGADERING

Vergaderingen op 1e en 3e
donderdag van de maand.

Facebook

Hostellerie Kemmelberg
Kemmelbergweg 34
8950 Heuvelland
Website - Facebook
Tel. 057/45 21 60

Home
 
Beste Bezoeker, 
 
Welkom op de webstek van Fifty-One Club Ieper.
 
Hopelijk vind je hier de informatie die je zoekt over onze club, zijn werking, zijn sociale en culturele initiatievenen de vele projecten die onze club steunt. Neem gerust contact met ons op! We helpen je graag als we dit kunnen.
 
"Fifty-One International " is ontstaan uit het verlangen  van sommige leden van de "Round Tables Belgium", die de leeftijdsgrens  hedden bereikt, teneinde waardevolle vriendschap en het gemeenschappelijke ideaal die het leven van een service-club verschafte te handhaven.
 
Er werd besloten een nieuwe, volkomen autonome beweging te creëren die een volwaardige plaats zou innemen onder de traditionele serviceclubs. De stichters hebben zich grotendeels laten inspireren door de regels die gelden voor Rotary International , Lions International en Round Table , aldus hun verwezelijkingen naar waarde schattend.
 
Teneinde de dynamiek van de nieuwe beweging door de tijden heen te waarborgen, werd een formule aangenomen waarnaar zij werd genoemd: de gemiddelde leeftijd van de clubleden mag de 51 jaar niet overschrijden en het aantal leden per club is beperkt tot 51.
 
De leuze van Fifty-One luidt : " voor de vriendeschap , de achting en verdraagzaamheid". Dit vat heel goed samen waar Fifty-One voor staat.
 
Heeft U vragen over onze werking, ideeën of opmerkingen ? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier.
 
Ik nodig U alvast ook uit om ons op facebook te volgen.
 
met vriendeliijke groeten,
 
Karl Mortier